İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
06100 Sıhhiye - Ankara

Tel +90 (312) 305 17 17-18
Belgeç (faks) +90 (312) 311 11 31
E-posta beyincerrahi@hacettepe.edu.tr
URL www.beyincerrahi.hacettepe.edu.tr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beyincerrahi@hacettepe.edu.tr